Skip to content

Centre Departamental de les Persones Minusvàlides (MDPH)

Advertència de l’existència de llocs web fraudulents: Alguns llocs web proposen la venda de formularis nacionals de sol·licituds per als MDPH. Heu de saber que tots els documents necessaris per a formular les sol·licituds estan disponibles gratuïtament a la recepció del MDPH i també podeu descarregar sense cap cost el formulari en aquest pàgina del Departament: www.ledepartement66.fr/dossier/faire-une-demande-a-la-mdph Cal evitar els llocs web mdph-info.com i documents-mdph.fr. El MDPH, el Centre Departamental de les Persones Minusvàlides, és un lloc únic d’acollida i de reconeixement dels drets per als nens i els adults en situació de minusvalidesa. us acull i us informa, us aconsella, us orienta i us guia en l’elaboració del vostre projecte de vida i en el seguiment del vostre dossier i avalua les vostres necessitats i aporta solucions atorgant drets. L’equip multidisciplinari, format per professionals mèdics i socials del MDPH i d’altres institucions associades, avalua i elabora un pla de compensació. La comissió dels drets i de l’autonomia (CDAPH) decideix posteriorment en base a les preconitzacions de l’equip multidisciplinari. Està formada per 23 membres, entre els quals hi ha representants dels serveis del Consell General, de l’Estat i de les associacions representants de les persones minusvàlides. El MDPH compleix també