Skip to content
  1. Accueil
  2. Persones amb discapacitat
  3. Centre Departamental de les Persones Minusvàlides (MDPH)

Centre Departamental de les Persones Minusvàlides (MDPH)

Advertència de l’existència de llocs web fraudulents:

Alguns llocs web proposen la venda de formularis nacionals de sol·licituds per als MDPH.

Maison Départementale des Personnes handicapées

Heu de saber que tots els documents necessaris per a formular les sol·licituds estan disponibles gratuïtament a la recepció del MDPH i també podeu descarregar sense cap cost el formulari en aquest pàgina del Departament:

www.ledepartement66.fr/dossier/faire-une-demande-a-la-mdph

Cal evitar els llocs web mdph-info.com i documents-mdph.fr.

El MDPH, el Centre Departamental de les Persones Minusvàlides, és un lloc únic d’acollida i de reconeixement dels drets per als nens i els adults en situació de minusvalidesa.

  • us acull i us informa,
  • us aconsella, us orienta i us guia en l’elaboració del vostre projecte de vida i en el seguiment del vostre dossier i
  • avalua les vostres necessitats i aporta solucions atorgant drets.

L’equip multidisciplinari, format per professionals mèdics i socials del MDPH i d’altres institucions associades, avalua i elabora un pla de compensació.

La comissió dels drets i de l’autonomia (CDAPH) decideix posteriorment en base a les preconitzacions de l’equip multidisciplinari. Està formada per 23 membres, entre els quals hi ha representants dels serveis del Consell General, de l’Estat i de les associacions representants de les persones minusvàlides.

El MDPH compleix també una missió d’informació i de sensibilització a la minusvalidesa.

Informacions pràctiques

Les associacions representants de les persones minusvàlides i de les seves famílies us poden atendre al MDPH.

Contacte

Centre Departamental de les Persones Minusvàlides

MDPH

30, rue Pierre Bretonneau

66100 Perpinyà

Info pratique

Des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille assurent des permanences à l’accueil de la MDPH.

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?