Skip to content

Habitatge i hàbitat: una política voluntarista

Com a tot arreu, el departament dels Pirineus Orientals també sofreix l’augment de la precarietat i els problemes d’accés i de manteniment a l’habitatge. L’habitatge és un dels darrers baluards envers l’exclusió social. És el lloc on s’estructura l’individu i on es construeix la cèl·lula familiar. Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides (PDALHPD) 2017-2023 El Departament dirigeix, juntament amb l’Estat, el Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides (PDALHPD) 2017-2023, amb la vocació de coordinar conjuntament les accions departamentals. En aquest aspecte, es financen especialment les associacions col·laboradores en matèria d’allotjament i d’habitatge com, per exemple, la Creu Roja, Solidarités Pyrénées o, també, l’Agència Departamental d’Informació sobre l’Habitatge (ADIL). Aquestes associacions amb àmbit d’acció departamental participen també de forma activa en el desenvolupament local com a agents fonamentals de l’economia social. Més informació sobre el Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides 2017-2023 Pla Departamental de l’Hàbitat 2019-2024 El PDH, decretat conjuntament per la presidenta del Departament i pel Prefecte en desembre de 2019, és una eina de referència. La seva finalitat és garantir una coherència territorial i una major coordinació de les accions

Apuntar-se a la rSa

La rSa (Renda de Solidaritat Activa) és una renda mínima destinada a persones amb pocs recursos per tal de garantir-les unes condicions d’existència raonables. El Departament, capdavanter de la solidaritat, finança aquest dispositiu i acompanya els beneficiaris. Què és la rSa? Implementada pel Departament, la Renda de Solidaritat Activa (rSa) està destinada a aquelles llars amb les rendes més modestes. Aquesta renda és ingressada per la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) als assalariats del règim general i per la MSA (Mutualité Sociale Agricole) als assalariats agrícoles i explotadors agrícoles. Els objectius de la rSa són garantir als beneficiaris els mitjans raonables d’existència, lluitar contra la pobresa d’alguns (assalariats o no) i afavorir la inserció i la reinserció dels beneficiaris guiant-los en la recerca d’un treball (per a les persones sense treball). Qui es pot beneficiar de la rSa? Per obtenir la rSa, cal complir 3 condicions: Residir a França de forma estable i permanent Tenir més de 25 anys (o menys de 25 anys sota condicions) Tenir una renda baixa Saber si sou elegibles Si voleu conèixer els vostres drets i fer-ne una simulació, podeu trobar la informació a www.caf.fr i a www.msagrandsud.fr o consultar amb un agent del departament d’un