Skip to content
  1. Accueil
  2. Inserció, Habitatge i Hàbitat
  3. Habitatge i hàbitat: una política voluntarista

Habitatge i hàbitat: una política voluntarista

Com a tot arreu, el departament dels Pirineus Orientals també sofreix l’augment de la precarietat i els problemes d’accés i de manteniment a l’habitatge.

L’habitatge és un dels darrers baluards envers l’exclusió social. És el lloc on s’estructura l’individu i on es construeix la cèl·lula familiar.

Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides (PDALHPD) 2017-2023

El Departament dirigeix, juntament amb l’Estat, el Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides (PDALHPD) 2017-2023, amb la vocació de coordinar conjuntament les accions departamentals.

En aquest aspecte, es financen especialment les associacions col·laboradores en matèria d’allotjament i d’habitatge com, per exemple, la Creu Roja, Solidarités Pyrénées o, també, l’Agència Departamental d’Informació sobre l’Habitatge (ADIL). Aquestes associacions amb àmbit d’acció departamental participen també de forma activa en el desenvolupament local com a agents fonamentals de l’economia social.

Més informació sobre el Pla Departamental d’Accions per a l’Habitatge i l’Allotjament de les Persones Desfavorides 2017-2023

Pla Departamental de l’Hàbitat 2019-2024

El PDH, decretat conjuntament per la presidenta del Departament i pel Prefecte en desembre de 2019, és una eina de referència.

La seva finalitat és garantir una coherència territorial i una major coordinació de les accions que cal prendre per donar una resposta adaptada a les necessitats d’allotjament i d’habitatge. Així, el PDH ofereix la possibilitat al conjunt dels agents de l’hàbitat (públics i privats) de compartir la visió global de l’oferta de l’hàbitat al departament i de definir de forma concertada els reptes que cal superar i les orientacions que cal prendre per tal de poder respondre-hi.

Més informació sobre el Pla Departamental de l’Hàbitat 2019-2024

Accés als drets i manteniment a l’habitatge

El Departament intervé en l’acompanyament individualitzat de les famílies i en les ajudes financeres directes per a l’accés i el manteniment a l’habitatge mitjançant la mobilització del Fons de Solidaritats Habitatge.

El Fons de Solidaritat Habitatge: ajudes i contribucions

Efectuar obres de renovació o d’adaptació d’un habitatge

El Departament es mobilitza per lluitar contra l’habitatge indigne, afavorir el manteniment al domicili de les persones en situació de pèrdua d’autonomia i lluitar contra la precarietat energètica. El programa d’interès general (PIG) “Mieux se loger 66” informa els propietaris sobre les ajudes financeres que s’adapten a les seves obres.

El programa “Mieux se loger 66”

Coontrolar el consum d’energia

Construcció d’habitatges socials

Entre 2008 i 2019, s’han invertit 50 milions d’euros en fons propis de la col·lectivitat departamental per donar suport a la producció d’habitatges socials de qualitat en tot el territori departamental, el que representa 700 habitatges nous a l’any.

El reglament Aide à la pierre, parc public, revisat el 2019, tradueix aquesta lògica de coherència territorial, d’inversions concertades junt amb els territoris i d’un gran suport als arrendadors socials que actuen sota la responsabilitat directa, especialment amb l’Office 66.

Contacte

Direcció de la Inserció i de l’Accés als Drets

Servei Allotjament i Hàbitat

25, rue Petite la Monnaie

66000 Perpinyà

Tel. 04 30 19 25 30

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?
Liens utiles