Skip to content

El Centre de Planificació i d’Educació Familiar

El Centre de Planificació i d’Educació Familiar és un lloc obert a totes i a tots que permet accedir gratuïtament a consultes mèdiques ginecològiques, centrades principalment en l’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. És un lloc obert a tothom on s’ofereixen consultes mèdiques i ginecològiques, gratuïtes per als menors i les persones sense cobertura social, centrades principalment en l’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Les proves d’embaràs urinàries s’hi poden fer gratuïtament. L’anticoncepció d’urgència s’hi administra gratuïtament. També podeu consultar amb una comare consellera conjugal i familiar qualsevol dubte sobre la sexualitat, la violència conjugal, la parentalitat i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs.   Tothom pot anar a la consulta, però donem prioritat als menors, als escolars i a les persones sense cobertura social: • Rebem de forma confidencial els menors que desitgen guardar el secret de cara als pares i lliurem els productes farmacèutics de forma gratuïta. • D’igual manera, les persones que no tenen cobertura social (Seguretat Social) o que estan en una situació financera precària poden obtenir

Els Centres Socials de Proximitat

Acollida física i permanència telefònica dels Centres Socials de Proximitat i les diferents Delegacions Els Centres Socials de Proximitat estan oberts de 9 h a 12 h i de 14 h a 17 h, de dilluns a divendres. Les delegacions socials de Canet de Rosselló i de Roudayre a Perpinyà proposen els mateixos horaris, però no obren el dilluns pel matí. Encara que aquests llocs estiguin oberts, es recomana contactar primer per telèfon. La delegació social de Moulin à vent està reservada només per a les cites de la PMI. Per altra banda, podeu contactar exclusivament per telèfon (per sol·licitar informació i demanar cita) amb els equips de les delegacions socials de Mermoz i de Jean Moulin (Perpinyà), de Toluges, de Sant Esteve, de Millars, d’Elna, de Sant Ciprià, del Soler i de Sant Llorenç de la Salanca. Contacte: CSP Foch (Perpinyà) 04.68.86.69.00 Delegació Saint Martin (Perpinyà) 04.68.68.48.30 Delegació Moulin à Vent (Perpinyà) 04.68.54.05.69: atenció amb cita i reservat a les consultes PMI relatives a les vacunes Delegació Roudayre (Perpinyà) 04.68.52.97.00 CSP Aglí (Rivesaltes) 04.68.64.28.29 CSP AEls Centres Socials de Proximitatspres Riberal (Tuïr) 04.68.53.69.55 CSP Conflent (Prades) 04.68.96.68.00 CSP Cerdanya Capcir (Font Romeu) 04.68.30.19.58 CSP Costa Vermella (Argelers) 04.68.95.35.10 CSP

De 0 a 6 anys: créixer bé als Pirineus Orientals

Perquè els primers passos són essencials en la vida, el Departament, sobre tot a través del servei de la Protecció Maternal i Infantil, acompanya cada dia els més menuts i els pares. Des de seguiments de l’embaràs fins a revisions mèdiques a l’escola infantil, passant per les autoritzacions d’acollida, la nostra Col·lectivitat ofereix nombrosos serveis de proximitat per a les famílies. Contacte Protecció Maternal i Infantil Contacto amb el servei

Ser assistent maternal

Une assistante maternelle accueille une petite fille Què són els assistents maternals autoritzats? Els assistents maternals són professionals de l’atenció a la petita infància. Acullen un o diversos nens (màxim 4) al seu domicili o al si d’una MAM (Centre d’Assistents Maternals).   Els assistents maternals són: • assalariats del pare/mare que els contracta (particular, empresari), o • assalariats d’una llar d’infants familiar gestionada per una col·lectivitat territorial (municipi, departament), una associació, una empresa: és, doncs, objecte d’una supervisió i un acompanyament per part del personal de la llar d’infants familiar.   Per tal d’exercir, els assistents maternals han d’obtenir obligatòriament l’autorització atorgada pel Departament. L’autorització ha de garantir la salut, la seguretat i el desenvolupament de l’infant acollit. Per tal d’avaluar les condicions d’acollida i les capacitats educatives, el personal del Departament realitza entrevistes i visites a domicili.   Què és una MAM (Centre d’Assistents Maternals)? És un mode d’exercici que permet l’agrupament de quatre assistents maternals autoritzats, com a màxim, en un mateix lloc, diferent als respectius domicilis. Cada pare/mare contracta un únic assistent maternal, però el pot autoritzar a delegar de forma puntual, durant determinades hores, l’acollida del seu fill. Els assistents maternals que exerceixen en MAM