Skip to content
  1. Accueil
  2. Família i infància
  3. Ser assistent maternal

Ser assistent maternal

Une assistante maternelle accueille une petite fille
Une assistante maternelle accueille une petite fille

Què són els assistents maternals autoritzats?

Els assistents maternals són professionals de l’atenció a la petita infància. Acullen un o diversos nens (màxim 4) al seu domicili o al si d’una MAM (Centre d’Assistents Maternals).

 

Els assistents maternals són:

• assalariats del pare/mare que els contracta (particular, empresari), o
• assalariats d’una llar d’infants familiar gestionada per una col·lectivitat territorial (municipi, departament), una associació, una empresa: és, doncs, objecte d’una supervisió i un acompanyament per part del personal de la llar d’infants familiar.

 

Per tal d’exercir, els assistents maternals han d’obtenir obligatòriament l’autorització atorgada pel Departament. L’autorització ha de garantir la salut, la seguretat i el desenvolupament de l’infant acollit. Per tal d’avaluar les condicions d’acollida i les capacitats educatives, el personal del Departament realitza entrevistes i visites a domicili.

 

Què és una MAM (Centre d’Assistents Maternals)?

És un mode d’exercici que permet l’agrupament de quatre assistents maternals autoritzats, com a màxim, en un mateix lloc, diferent als respectius domicilis. Cada pare/mare contracta un únic assistent maternal, però el pot autoritzar a delegar de forma puntual, durant determinades hores, l’acollida del seu fill. Els assistents maternals que exerceixen en MAM posseeixen una autorització per així fer-ho. El Servei PMI organitza reunions per tal de comunicar les informacions necessàries abans de qualsevol creació.

Què són els assistents maternals autoritzats?

 

Els assistents maternals són professionals de l’atenció a la petita infància. Acullen un o diversos nens (màxim 4) al seu domicili o al si d’una MAM (Centre d’Assistents Maternals).

Els assistents maternals són:

  • assalariats del pare/mare que els contracta (particular, empresari), o
  • • assalariats d’una llar d’infants familiar gestionada per una col·lectivitat territorial (municipi, departament), una associació, una empresa: és, doncs, objecte d’una supervisió i un acompanyament per part del personal de la llar d’infants familiar.
  • Per tal d’exercir, els assistents maternals han d’obtenir obligatòriament l’autorització atorgada pel Departament. L’autorització ha de garantir la salut, la seguretat i el desenvolupament de l’infant acollit. Per tal d’avaluar les condicions d’acollida i les capacitats educatives, el personal del Departament realitza entrevistes i visites a domicili.

Què és una MAM (Centre d’Assistents Maternals)?

 

És un mode d’exercici que permet l’agrupament de quatre assistents maternals autoritzats, com a màxim, en un mateix lloc, diferent als respectius domicilis. Cada pare/mare contracta un únic assistent maternal, però el pot autoritzar a delegar de forma puntual, durant determinades hores, l’acollida del seu fill. Els assistents maternals que exerceixen en MAM posseeixen una autorització per així fer-ho. El Servei PMI organitza reunions per tal de comunicar les informacions necessàries abans de qualsevol creació.

Emplenar el dossier

 

És important participar en una d’aquestes reunions d’informació abans d’emplenar el dossier. Rebreu informació i consells per tal de formalitzar aquesta sol·licitud de la millor forma i d’ajudar-vos a decidir sobre l’elecció d’aquesta professió.

El dossier d’autorització inclou:

  • El formulari Cerfa 13394*04
  • Un certificat mèdic conforme a les normes del Departament que el vostre metge haurà d’emplenar.
  • Un imprès per a les sol·licituds d’antecedents penals núm. 2
  • Una nota relativa a les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat en piscines i altres zones d’aigua.

Cal recordar que, des de gener de 2007, és obligatori seguir una formació abans d’iniciar l’acollida d’un o de diversos nens.

Presentació dels dossiers

Un cop formalitzat el dossier, el podeu presentar o enviar per correu certificat amb acusament de recepció a:

Departament, DGA de les Solidaritats
Direcció Infància Família

Servei PMI – Unitat Acollida dels Joves Infants

2, rue Joseph Sauvy

BP 90142

66001 Perpinyà cedex

Un cop rebut el dossier, us enviarem un resguard de recepció. La presidenta del Departament disposa d’un termini de tres mesos a partir de la recepció del dossier complet per fer-vos arribar la seva decisió.

Contacte

Protecció Maternal i Infantil

2, rue Joseph Sauvy

BP 90142 Perpinyà

Calendrier des réunions d'information pour 2020

Us agradaria ser assistent maternal, un vertader professional de la petita infància? Procediments a seguir, modalitats per obtenir l’autorització... Tota la informació al Meu Departament.

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?