Skip to content

L’Espai Català Transfronterer

Ja que els Pirineus Orientals tenen una projecció natural cap a Catalunya, el Departament acompanya els agents del seu territori en la realització dels projectes transfronterers. Espace Catalan Transfrontalier L’Espai Català Transfronterer és el territori natural de cooperació format pel Departament dels Pirineus Orientals i la província de Girona. El Fons d’ajuda als microprojectes transfronterers El Fons d’ajuda als microprojectes transfronterers, en associació amb la Generalitat de Catalunya, permet finançar les operacions transfrontereres de dimensió local i contribueix a l’acostament ciutadà i al desenvolupament de l’Espai Català Transfronterer. Es tracta d’una convocatòria anual de projectes. Des de l’any 2008, el Departament ha finançat més de 220 microprojectes transfronterers duts a terme pels agents dels Pirineus Orientals i ha concedit, gràcies a aquest programa, més d’un milió d’euros en subvencions. Aquests projectes de cooperació contribueixen a fer viure, des de fa més de 10 anys, l’Espai Català Transfronterer. Us interessa aquest dispositiu? Teniu algun dubte? Voleu informació sobre el llançament de la propera convocatòria de projectes? Us convidem a contactar amb la Direcció de Cooperació dels Fons Europeus d’Enginyeria Territorial a l’adreça següent: fondscommun@cd66.fr Els projectes del Departament per desenvolupar l’Espai Català Transfronterer El Departament és també soci de diferents iniciatives

Europa impulsa els vostres projectes

La Comissió Europea, a través de programes temàtics (els programes sectorials), pot donar suport directe als vostres projectes. La Comissió Europea confia també determinats programes a les regions, als estats membres i, per delegacions, al Departament: els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE). Els vostres projectes van més enllà de les fronteres? Consulteu els diferents programes d’ajudes a favor de la cooperació territorial: els programes europeus de cooperació.     Els Fons Estructurals i d’Inversió Hi ha diferents Fons:   • El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) • El Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) • El Fons Europeu pels Afers Marítims i de la Pesca (FEMP) • El Fons Social Europeu (FSE)   Hi ha diferents agents interlocutors: l’Estat, la Regió i el Departament: consulteu la pàgina del programa “El FSE dona suport al vostre projecte d’inserció”.   Consulteu aquests fons i programes als enllaços útils Els programes sectorials de la Comissió Europea Descobriu una selecció dels 9 programes europeus més emblemàtics:   • El Programa Dret, Igualtat, Ciutadania • El Programa pel Treball i la Innovació Social • Erasmus • Europa per als ciutadans • Cosme • Europa Creativa • Horizon 2020 • LIFE •

Informar-se sobre Numérique 66

Xarxa pública de banda ampla de velocitat molt alta Numérique 66, le réseau public très haut débit L’any 2018, el Departament va iniciar les obres de Numérique 66, la xarxa pública de banda ampla de velocitat molt alta amb una cobertura total del territori d’aquí al 2022. El desplegament de la banda ampla de velocitat molt alta a tot el territori Per tal de garantir l’accés a les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, el Departament va iniciar, el 2018, les obres de Numérique 66, la xarxa pública de banda ampla de velocitat molt alta. Objectiu: que el 100 % dels municipis del territori puguin tenir accés a la fibra d’aquí al 2022. Amb aquesta decisió de garantir una cobertura de banda ampla igual a tot el territori, el Departament (re)afirma la seva funció en matèria de solidaritat territorial. Per tal d’acompanyar-lo en la seva missió de construcció d’un projecte de velocitat molt alta, el Departament dels Pirineus Orientals s’ha associat amb l’operador d'infraestructures Altitude Infrastructure. Aquest, a través de la seva filial THD 66, garanteix el manteniment i la comercialització de la xarxa als operadors. Comprovar la vostra elegibilitat A partir d’ara, podeu comprovar l’elegibilitat de

El suport tècnic als municipis i intermunicipalitats

El Departament està al costat dels municipis i les intermunicipalitats, en finança els projectes i els aporta consells i suport tècnic. A través de la seva oferta tècnica, el Departament està a disposició dels municipis i de les seves agrupacions per ajudar-los a mobilitzar les competències adequades en el moment adequat.