Skip to content

Europa impulsa els vostres projectes

La Comissió Europea, a través de programes temàtics (els programes sectorials), pot donar suport directe als vostres projectes. La Comissió Europea confia també determinats programes a les regions, als estats membres i, per delegacions, al Departament: els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE). Els vostres projectes van més enllà de les fronteres? Consulteu els diferents programes d’ajudes a favor de la cooperació territorial: els programes europeus de cooperació.     Els Fons Estructurals i d’Inversió Hi ha diferents Fons:   • El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) • El Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) • El Fons Europeu pels Afers Marítims i de la Pesca (FEMP) • El Fons Social Europeu (FSE)   Hi ha diferents agents interlocutors: l’Estat, la Regió i el Departament: consulteu la pàgina del programa “El FSE dona suport al vostre projecte d’inserció”.   Consulteu aquests fons i programes als enllaços útils Els programes sectorials de la Comissió Europea Descobriu una selecció dels 9 programes europeus més emblemàtics:   • El Programa Dret, Igualtat, Ciutadania • El Programa pel Treball i la Innovació Social • Erasmus • Europa per als ciutadans • Cosme • Europa Creativa • Horizon 2020 • LIFE •