Skip to content

Ser assistent maternal

Une assistante maternelle accueille une petite fille Què són els assistents maternals autoritzats? Els assistents maternals són professionals de l’atenció a la petita infància. Acullen un o diversos nens (màxim 4) al seu domicili o al si d’una MAM (Centre d’Assistents Maternals).   Els assistents maternals són: • assalariats del pare/mare que els contracta (particular, empresari), o • assalariats d’una llar d’infants familiar gestionada per una col·lectivitat territorial (municipi, departament), una associació, una empresa: és, doncs, objecte d’una supervisió i un acompanyament per part del personal de la llar d’infants familiar.   Per tal d’exercir, els assistents maternals han d’obtenir obligatòriament l’autorització atorgada pel Departament. L’autorització ha de garantir la salut, la seguretat i el desenvolupament de l’infant acollit. Per tal d’avaluar les condicions d’acollida i les capacitats educatives, el personal del Departament realitza entrevistes i visites a domicili.   Què és una MAM (Centre d’Assistents Maternals)? És un mode d’exercici que permet l’agrupament de quatre assistents maternals autoritzats, com a màxim, en un mateix lloc, diferent als respectius domicilis. Cada pare/mare contracta un únic assistent maternal, però el pot autoritzar a delegar de forma puntual, durant determinades hores, l’acollida del seu fill. Els assistents maternals que exerceixen en MAM