Skip to content
  1. Accueil
  2. Toutes les actualités
  3. Cooperació transfronterera: un nova iniciativa europea de suport als projectes territorials

Cooperació transfronterera: un nova iniciativa europea de suport als projectes territorials


Article de Mon Département n°35 – Version Catalane

Cooperació transfronterera:
un nova iniciativa europea de suport als projectes territorials

Reunits, el proppassat 18 de gener, a la seu de la Generalitat de Catalunyaa Girona, elDepartament, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya van presentar l'Espai Català Transfronterer (EsCaT) així com la primera convocatòria de projectes transfronterers.

A tots els impulsors de projecte! Per iniciativa del Departament, s’ha mobilitzat una primera partidade 2’2 milions d’euros per a donar suport a projectes territorials dins l’Espai Català Transfronterer (EsCaT).

Viure als Pirineus Orientals i a la província de Girona, és a dir, dins l’Espai Català Transfronterer,és una riquesa. Per tal de promoure projectes compartits en aquest espai de vida transfronterer, elDepartament, la Generalitat de Catalunya i la Diputacióde Girona impulsen unnou dispositiu, l’EsCaT, és a dir,“un Espai Català Transfrontererfuncional”. Aquesta iniciativaes tradueix, concretament,en una sèrie de convocatòries de projectesd’un import total de prop de 4 milions d’euros. El proppassat 18 de gener, a Gironai en presència de tots els actorsfrancesos i catalans,va tenir lloc la presentació oficiald’una primera partida de 2’2 milions d’euros.Aquestnou dispositiu al servei dels habitants, dins del Programa Europeu POCTEFA 2021-2027, vol promoure projectes comuns relacionats, naturalment, amb la llengua,però tambévinculats amb el medi ambient, el canvi climàtic,la interconnexióentre serveis públics,la inclusió i la cohesió socialsila participació ciutadana. Amb la voluntatdefer d’aquest espaiuna realitat funcional,un espai de cooperació sense límits geogràfics o administratius;el futur de la cooperació transfronterera. Els impulsors de projectespoden presentar-los fins al proper 19 d’abril(anunci dels projectes guardonats, al 19 d’octubre!).

Nicolas Garcia, 1r vice president del Departament, president delegat per la Catalanitat i els Afers transfronterers

“EsCaTés un territori pertinent de cooperació; correspon a una realitat social, cultural i lingüística! És una bonaeina més, ofertapel programa europeu, que fem servir per a enfortir els vincles que ja ens uneixen.Podem esdevenir, així, un autèntic laboratori de projectes transfronterersque millorin la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ens permetin bastir un futur compartit sostenible i responsable.”

Ho sabíeu?

Des del 2008, més de 300 microprojectes transfronterers ja compten amb el suport del Departament i de la Generalitat de Catalunya, dins del Fons de suport alsmicroprojectes transfronterers.