Skip to content

L’Observatori de la violència contra les dones

L’Odvef 66 és la instància que, des de 2014, agrupa el conjunt d’agents institucionals i associatius que intervenen en l’àmbit de la violència contra les dones. Des d’aleshores, diferents grups de treball s’hi reuneixen regularment per tal dur a terme accions concretes compartides. A més, s’ha creat un comitè consultor de les usuàries: reuneix dones que han estat víctimes de la violència i que desitgen avui compartir els seus coneixements en matèria de prevenció. Aquest opuscle és el fruit d’un treball continu i d’una col·laboració estreta entre els membres de l’Observatori Departamental de la Violència contra les Dones (ODVEF 66). D’un format discret, s’hi mencionen les informacions bàsiques sobre la definició de la violència conjugal i recopila el conjunt d’agents locals que intervenen en la lluita contra la violència exercida sobre les dones. Protocols departamentals/Convencions: - Convenció Dispositiu de Teleprotecció Perill Greu (18 de desembre de 2015) - Convenció relativa al tractament del registre d’incidències i dels atestats de sumari en matèria de violència conjugal (25 de novembre de 2014). - Protocol marc per a la recopilació, el tractament i l’avaluació de les dades preocupants sobre les víctimes de violència conjugal (23 de juny de 2014). - Protocol departamental de