Skip to content
  1. Accueil
  2. Vida associativa i voluntariat
  3. Pass66 : el portal de la vida associativa

Pass66 : el portal de la vida associativa

El Departament dels Pirineus Orientals compta amb un gran nombre d’associacions, entre 10.800 i 11.800 segons les xifres INSEE, de totes les grandàries, actives en tots els àmbits de la societat: educació, cultura, social, esport, salut, medi ambient, defensa del drets, lleure, etc.

Pass66 és el portal de les associacions del Departament dels Pirineus Orientals. Creat el 2012, aquest portal inclou funcionalitats destinades a ajudar les associacions i els ciutadans que busquen informació sobre el sector associatiu.

Per tal de respondre a les necessitats de les associacions, s’hi ofereixen diferents informacions:

informació sobre la gestió associativa,

informació sobre les estructures que treballen en l’acompanyament de les associacions,

enllaç cap a l’aplicació de sol·licitud de subvenció del Departament,

llista i descripció de les convocatòries de projectes en curs.

El portal permet també donar a conèixer les seves necessitats (per exemple, amb la publicació d’anuncis) i la seva agenda (publicació en línia de l’actualitat).

El portal està dirigit també als ciutadans interessats per la vida associativa, el quals poden accedir a través de la pàgina pass66:

a la guia telefònica de les associacions (ja hi ha gairebé 2.000 estructures del departament inscrites),

a l’actualitat i a l’agenda de les associacions.

A principis de 2019, el Departament va crear al portal un Espai de voluntariat amb l’objectiu de fomentar el voluntariat associatiu. Aquest permet de posar en relació, mitjançant anuncis, les necessitats de les associacions en matèria de voluntaris i les ofertes de voluntariat dels ciutadans que desitgen implicar-s’hi. Aquest espai també ofereix informacions sobre el voluntariat i el compromís ciutadà en general i presenta una base documental sobre el tema.

Per tal de concretar el compromís ciutadà, el Departament proposa l’obtenció d’un diploma, símbol del reconeixement i valor del compromís adquirit envers una associació. Aquesta certificació valida una experiència en l’àmbit associatiu i és prova de qualitats garantides (esperit d’iniciativa, presa de responsabilitat, solidaritat).

Les conventions signées par le Département

Les convencions signades pel Departament
En virtut de l'article 10 de la llei del 12 d’abril de 2000 (decret 2017-779 del 5 de maig de 2017 i ordre del 17 de novembre de 2017), podeu accedir a la informació bàsica de les convencions de subvenció signades pel Departament fent clic a l’enllaç següent:

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?
Liens utiles