Skip to content
  1. Accueil
  2. Joventut i educació
  3. Assemblea departamental dels col·legials

Assemblea departamental dels col·legials

Assemblea departamental del col·legials nova fórmula

Després del gran èxit de la primera Assemblea Departamental del col·legials que es va celebrar el passat 22 de maig, el Departament dona continuïtat a aquest dispositiu de participació ciutadana de la joventut en la política pública de la col·lectivitat. En continuïtat amb la concertació “Imagineu els Pirineus Orientals” i la visita dels 31 centres d’educació secundària del Departament per part de la presidenta Hermeline Malherbe, aquesta instància té l’objectiu de proporcionar un àmbit, una expressió al compromís ciutadà dels nostres joves col·legials.

D’ara endavant, els joves elegits són designats per un període de dos anys escolars a raó de dues sessions presencials i una sessió via l’ENT dels centres per anys escolar. Es tracta de 2 delegats per centre (una noia i un noi) dels cursos de 5é i 4t.

Per a aquest nou mandat, s’han implicat 26 centres i 52 han assistit a l’hemicicle aquest dimecres 18 de desembre de 2019.

Han dedicat el matí a la formació dels joves elegits (missió del Departament, democràcia al centre escolar, valors de la República i iniciació al discurs en públic). Durant la tarda, han pogut debatre amb la Marie-Pierre Sadourny sobre la funció dels elegits. 20 estudiants han format binomis per presentar-se a l’elecció de la copresidència d’aquesta assemblea per als dos pròxims anys. Un cop han redactat la seva declaració de principis, han anat a llegir-la a la tribuna.

La Maquéda Léa (col·legi de Toluges) i el Nerborac Clément (col·legi de Rivesaltes) han estat els guanyadors d’aquesta elecció.

Per concloure la jornada, membres dels Joves Reporters Ciutadans han presentat el clip que han realitzat sobre la sessió del 22 de maig de 2019.

Imatges sobre la jornada del dimecres 18 de desembre de 2019

 

El Departament es mobilitza per afavorir el desenvolupament i l’èxit de tots els joves i els acompanya durant el seu trajecte envers l’autonomia.

De fet, és l’eix prioritari de la política de joventut del Departament, que valora especialment el procés participatiu amb l’objectiu de mantenir, el més a prop possible de les preocupacions dels joves, les ferramentes que els acompanyin.

Objectius de l’assemblea departamental dels joves:

  • Permetre que els diferents delegats dels col·legis es coneguin i comparteixin els seus punts de vista sobre la vida dels col·legials.
  • Constituir un lloc d’aprenentatge i d’iniciació a la ciutadania i a la vida democràtica on s’instauri una relació d’escolta i de diàleg entre els joves i els elegits.
  • Fomentar l’expressió, l’intercanvi i l’acció de forma duradora.
  • Proposar projectes i posar en pràctica accions per millorar la vida quotidiana dels col·legials.
  • Contribuir al desenvolupament de la política de joventut del Departament.

És el sentit de la creació de l’Assemblea departamental dels col·legials llançada el 22 de maig de 2019 que, recolzant-se sobre una joventut amb força propostes, potencia el seu poder d’acció mitjançant el reconeixement de les iniciatives dels joves.

Aquesta Assemblea té l’objectiu de reunir els delegats dels consells d’administració dels col·legis públics del departament, així com els representants dels consells de vida col·legial.

La introducció d’aquesta noció de compromís i de participació dels joves al centre de la política departamental condueix a considerar els joves en la seva dimensió de ciutadans i d’actors socials Aquesta noció constitueix un recurs essencial en la construcció del seu futur, els permet actuar per ells mateixos i posar les seves idees, paraules i accions al servei d’una causa col·lectiva. És una ciutadania en acció que s’anticipa a l’exercici formal de la ciutadania.

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?