Skip to content

Com funciona?

El Departament és un esglaó territorial històric creat l’any 1789. Els membres d’aquesta assemblea són elegits per un període de 6 anys mitjançant sufragi universal directe.

Com s’elegeixen els consellers i les conselleres?

Els cantons

El cantó és la circumscripció d’elecció dels consellers departamentals. Respon a una partició del territori nacional que es va decidir per primer cop el 1790. El departament dels Pirineus Orientals està segmentat en 17 cantons, dels quals 6 pertanyen a la ciutat de Perpinyà.

Els elegits i les elegides

Els consellers departamentals actuen al centre de la vida dels habitants del departament. Ocupen un escó a l’Assemblea departamental, voten i deliberen les decisions presentades per la presidència en sessió pública. Les seves missions obliguen els consellers a estar informats de tots els assumptes del Departament.

Les diferents instàncies del Consell departamental i les seves funcions

L’Assemblea deliberant

L’Assemblea deliberant del Departament està formada per la reunió dels consellers departamentals. Aquesta determina, per deliberació, els assumptes del Departament en els àmbits de competència que la llei li atribueix. Es reuneix al menys un cop al trimestre. L’Assemblea estableix el seu reglament interior i pot formar comissions al si d’aquesta. Cal obtenir la majoria absoluta dels membres per tal que les deliberacions siguin vàlides.

La Presidència

La presidenta constitueix l’òrgan executiu del Departament i prepara i dirigeix les deliberacions. La Presidència gestiona el pressupost i dirigeix el personal. Per últim, aquesta representa l’òrgan amb poder de decisió i, com a tal, gestiona l’àmbit del Departament, la qual cosa li confereix poders de policia particulars, sobre tot pel que fa a la circulació.

La Comissió permanent

La Comissió permanent rep els seus poder de l’Assemblea deliberant i gestiona els assumptes delegats pel Departament. És elegida mitjançant representació proporcional per tal de garantir als diferents grups polítics la possibilitat de participar en les deliberacions. El Consell departamental pot transferir a la Comissió permanent poders importants (especialment l’atribució de les subvencions i les modalitats de gestió de l’àmbit departamental). Contràriament al Consell departamental, les sessions de la Comissió permanent no són públiques, però donen lloc a la publicació dels actes.

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?