Skip to content

Centre de conservació i de restauració del patrimoni

Creat el 1998 pel Consell Departamental, el Centre de conservació i de restauració del patrimoni (CCRP 66) té la missió de garantir el coneixement, la protecció i la valoració dels béns culturals del departament i del patrimoni català. Un patrimoni religiós excepcional El departament dels Pirineus Orientals guarda milers d’obres d’art conservades in situ en més de 500 edificis religiosos. Entre aquestes, hi podem trobar retaules, pintures, escultures, orfebreries, roba litúrgica i objectes de devoció popular, la majoria en un estat de conservació preocupant.   És urgent inventariar aquest patrimoni, avaluar-ne l'estat i efectuar-hi els tractaments de conservació que permetin garantir-ne la perennitat, fer-lo reviure i transmetre’l a les generacions futures. Consells Consells a la mida L’equip del Centre de conservació i de restauració del patrimoni pot anar al vostre municipi per tal d’establir un informe de l'estat sanitari de la sagristia. Aquesta visita els permetrà proposar-vos consells simples i adaptats per tal de garantir una millor conservació dels béns mobles. Conservació de les antiguitats i objectes d’art El conservador de les antiguitats i objectes d’arts (CAOA) té la missió de protegir el patrimoni mobiliari públic o privat distribuït pel territori departamental. Exerceix les seves competències per a l’Estat i