Skip to content

El Centre de Planificació i d’Educació Familiar

El Centre de Planificació i d’Educació Familiar és un lloc obert a totes i a tots que permet accedir gratuïtament a consultes mèdiques ginecològiques, centrades principalment en l’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. És un lloc obert a tothom on s’ofereixen consultes mèdiques i ginecològiques, gratuïtes per als menors i les persones sense cobertura social, centrades principalment en l’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Les proves d’embaràs urinàries s’hi poden fer gratuïtament. L’anticoncepció d’urgència s’hi administra gratuïtament. També podeu consultar amb una comare consellera conjugal i familiar qualsevol dubte sobre la sexualitat, la violència conjugal, la parentalitat i les consultes prèvies i posteriors a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs.   Tothom pot anar a la consulta, però donem prioritat als menors, als escolars i a les persones sense cobertura social: • Rebem de forma confidencial els menors que desitgen guardar el secret de cara als pares i lliurem els productes farmacèutics de forma gratuïta. • D’igual manera, les persones que no tenen cobertura social (Seguretat Social) o que estan en una situació financera precària poden obtenir