Skip to content

La Reserva Marina de Cervera-Banyuls

La Réserve Marine de Cerbère-Banyuls Què és la reserva marina? Una Reserva Natural Marina garanteix la protecció i la diversitat, no només de les espècies animals i vegetals, sinó també del medi natural on viuen aquestes. Els objectius de la Reserva Natural Marina Té quatre objectius molt concrets: • Conservar els hàbitats originals i la seva diversitat específica. • Controlar les activitats humanes per tal que la freqüentació del lloc sigui compatible amb els objectius de conservació del patrimoni. • Afavorir l’efecte “Reserva” mitjançant la implementació de mesures de protecció a l’exterior del lloc. • Tenir un interès pedagògic i cultural per sensibilitzar el públic. Una Reserva de la vida S’han descrit més de 1.200 espècies animals i unes 500 espècies vegetals a la Reserva Natural Marina de Cervera-Banyuls. D’aquestes espècies, 49 presenten un estat de protecció de conformitat amb un text reglamentari d’abast nacional, europeu o internacional, de les quals podem destacar la posidònia, el corall vermell, la gran nacra, la cigala del mediterrani (crustaci) i el dofí mular. Altres espècies, totes elles igualment excepcionals i la població de les quals s’ha reduït considerablement, repoblen a partir d’ara els fons de la Reserva: neros, escorballs, déntols, morrudes, mòlleres i