Skip to content

L’Espai Català Transfronterer

Ja que els Pirineus Orientals tenen una projecció natural cap a Catalunya, el Departament acompanya els agents del seu territori en la realització dels projectes transfronterers. Espace Catalan Transfrontalier L’Espai Català Transfronterer és el territori natural de cooperació format pel Departament dels Pirineus Orientals i la província de Girona. El Fons d’ajuda als microprojectes transfronterers El Fons d’ajuda als microprojectes transfronterers, en associació amb la Generalitat de Catalunya, permet finançar les operacions transfrontereres de dimensió local i contribueix a l’acostament ciutadà i al desenvolupament de l’Espai Català Transfronterer. Es tracta d’una convocatòria anual de projectes. Des de l’any 2008, el Departament ha finançat més de 220 microprojectes transfronterers duts a terme pels agents dels Pirineus Orientals i ha concedit, gràcies a aquest programa, més d’un milió d’euros en subvencions. Aquests projectes de cooperació contribueixen a fer viure, des de fa més de 10 anys, l’Espai Català Transfronterer. Us interessa aquest dispositiu? Teniu algun dubte? Voleu informació sobre el llançament de la propera convocatòria de projectes? Us convidem a contactar amb la Direcció de Cooperació dels Fons Europeus d’Enginyeria Territorial a l’adreça següent: fondscommun@cd66.fr Els projectes del Departament per desenvolupar l’Espai Català Transfronterer El Departament és també soci de diferents iniciatives