Skip to content

Els Arxius Departamentals

Les archives départementales Recopilar, classificar, controlar, conservar, comunicar... les missions dels Arxius Departamentals, servei del consell departamental, són múltiples i hi ha molt en joc, ja que els arxius són el testimoni de la nostra història. Què són els Arxius Departamentals?   Els Arxius Departamentals tenen la missió principal de recopilar els arxius de les administracions, dels tribunals, dels establiments i dels organismes que existeixen o han existit al departament, des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies. També s’encarreguen del control científic i tècnic de tots els arxius públics del departament. Un cop recopilats, se seleccionen i classifiquen els documents. S’estableixen instruments de recerca que permeten que els lectors s’orientin en els diferents fons. Per tal de transmetre aquest patrimoni de la millor manera, els arxius es preserven en locals que respecten les normes de conservació i es condicionen en els materials adequats. La preservació dels documents també inclou la digitalització i la restauració d’alguns fons. La funció fonamental dels Arxius Departamentals és la comunicació dels documents conservats. La comunicació té lloc en sales de lectura, per Internet o per correspondència per a les recerques administratives, amb l’objectiu de respectar la normativa en vigor. Els Arxius Departamentals representen també