Skip to content

Vos élu.e.s

Des conseillers départementaux présents sur le terrain L’assemblée départementale est composée des 34 conseillers départementaux. Elle se réunit en session au moins une fois par trimestre pour définir les grandes orientations et voter le budget annuel du Département. Les conseillers départementaux sont élus par les citoyens d’un canton pour un mandat d’une durée de 6 ans. Ils représentent un rouage essentiel de la démocratie en France. Ils expriment les besoins des habitant.e.s au sein de l’Assemblée départementale. Le Département des Pyrénées-Orientales est divisé en 17 cantons, il y a donc 34 élus départementaux siégeant à l’assemblée départementale. Hermeline MALHERBE Présidente du Département Canton n°1 - Les Aspres Groupe Socialiste Ecologiste Républicain Nicolas GARCIA 1er Vice-Président Canton n°12 - La Plaine d'Illibéris Groupe Communiste et Apparenté.e.s Président délégué : Eau/ Catalanité – Transfrontalier Toussainte CALABRÈSE Vice-Présidente Canton n°11 - Perpignan 6 Groupe Socialiste Ecologiste Républicain Présidente déléguée : Habitat – Logement Robert GARRABÉ Vice-Président Canton n°17 - Vallespir-Albères Groupe Socialiste Ecologiste Républicain Président délégué Finances - Contractualisation Françoise FITER Vice-Présidente Canton n°8 - Perpignan 3 Groupe Communiste et Apparenté.e.s Présidente déléguée : Personnes âgées – Personnes handicapées Jean ROQUE Vice-Président Canton n°11 - Perpignan VI Groupe Socialiste Ecologiste Républicain Président délégué

Les commissions du Département

FINANCES (commission plénière) Président délégué : Robert GARRABÉ Membres : tous les Conseillers départementaux   AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE   AGRICULTURE - FONCIER Président délégué : Thierry VOISIN Membres : Charles CHIVILO, Michel GARCIA, Martine ROLLAND, Nicolas GARCIA, Lola BEUZE, Armelle REVEL‑FOURCADE, Robert VILA   ARTISANAT - COMMERE DE PROXIMITÉ Président délégué : Marc PETIT Membres : Charles CHIVILO, Michel GARCIA, Aude VIVÈS, Rémy LACAPÈRE, Romain GRAU, Grégory MARTY, Nathalie PIQUÉ   ATTRACTIVITÉ - TOURISME - LOISIRS Présidente déléguée : Aude VIVÈS Membres : Alexandre REYNAL, Martine ROLLAND, Jean ROQUE, Lola BEUZE, Thierry DEL POSO, Romain GRAU, Julie SANZ   EAU Président délégué : Nicolas GARCIA Membres : Charles CHIVILO, Madeleine GARCIA‑VIDAL, Martine ROLLAND, Aude VIVÈS, Thierry VOISIN, Armelle REVEL‑FOURCADE, Robert VILA   MOBILITÉS Président délégué : Jean ROQUE Membres : Charles CHIVILO, Michel GARCIA, Martine ROLLAND, Thierry VOISIN, Nicolas GARCIA, Armelle REVEL‑FOURCADE, Laurence AUSINA   MONTAGNE - DEVELOPPEMENT LOCAL Président délégué : Michel GARCIA Membres : Marie‑Édith PÉRAL, Martine ROLLAND, Aude VIVÈS, Thierry VOISIN, Lola BEUZE, Julie SANZ, Jean SOL   RURALITÉ Présidente déléguée : Lola BEUZE Membres : Toussainte CALABRÈSE, Michel GARCIA, Marie‑Édith PERAL, Thierry VOISIN, Nicolas GARCIA, Jacques GARSAU, Robert VILA   TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - MER

Els vostres elegits i elegides

Transmeten les necessitats dels habitants al si de l’Assemblea departamental.   El Departament dels Pirineus Orientals està dividit en 17 cantons i, per tant, hi ha 34 elegits departamentals amb escó a l’Assemblea departamental.

El pressupost

De conformitat amb les disposicions de l’article L3313-1 del Codi general de les col·lectivitats territorials, els pressuposts i els comptes del Departament fixats definitivament es fan públics de forma impresa. El lloc de posada a disposició del públic és l’Hotel del Departament. Aquests documents pressupostaris en paper també es troben a disposició del públic als arxius departamentals i es poden transmetre per via electrònica en format virtual simplement sol·licitant-ho al Departament. Documents que presenten la situació financera del Departament :   2020 Pressupost principal 2020 Informe sintètic del pressupost 2020 Debat d’orientació pressupostària 2020 2019 Pressupost principal 2019 Informe sintètic del pressupost 2019 Debat d’orientació pressupostària 2019 Compte administratiu 2019 2018 Pressupost principal 2018 Informe sintètic del pressupost 2018 Debat d’orientació pressupostària 2018 Compte administratiu 2018

Com funciona?

El Departament és un esglaó territorial històric creat l’any 1789. Els membres d’aquesta assemblea són elegits per un període de 6 anys mitjançant sufragi universal directe. Com s’elegeixen els consellers i les conselleres? Els cantons El cantó és la circumscripció d’elecció dels consellers departamentals. Respon a una partició del territori nacional que es va decidir per primer cop el 1790. El departament dels Pirineus Orientals està segmentat en 17 cantons, dels quals 6 pertanyen a la ciutat de Perpinyà. Els elegits i les elegides Els consellers departamentals actuen al centre de la vida dels habitants del departament. Ocupen un escó a l’Assemblea departamental, voten i deliberen les decisions presentades per la presidència en sessió pública. Les seves missions obliguen els consellers a estar informats de tots els assumptes del Departament. Les diferents instàncies del Consell departamental i les seves funcions L’Assemblea deliberant L’Assemblea deliberant del Departament està formada per la reunió dels consellers departamentals. Aquesta determina, per deliberació, els assumptes del Departament en els àmbits de competència que la llei li atribueix. Es reuneix al menys un cop al trimestre. L’Assemblea estableix el seu reglament interior i pot formar comissions al si d’aquesta. Cal obtenir la majoria absoluta dels membres

Agents al vostre servei

Descobriu les missions dels agents del Departament que treballen en representació del servei públic departamental. Són més de 2.500 agents arreu del territori que treballen al servei de la col·lectivitat. Aquests es troben sota l’autoritat de la presidenta i del director general dels serveis. Els agents posen en pràctica i executen les decisions preses pels elegits i les elegides de la col·lectivitat i garanteixen el bon funcionament del Departament. Permetre els desplaçaments per tot el territori El Departament és una de les molt poques col·lectivitats que gaudeix internament de totes les competències per tal de garantir les obres de construcció d’infraestructures, el manteniment i, fins i tot, l’explotació. 250 agents es mobilitzen per tal de garantir una circulació en les millors condicions als milers d’automobilistes que circulen pels 2.200 km de carreteres, els 3 túnels i els 1.543 ponts departamentals. Ajudar el nostre jovent a créixer i desenvolupar-se Els agents del Departament s’encarreguen de les tasques de manteniment dels 31 centres d’educació secundària de la col·lectivitat, des de la poda dels arbres fins al manteniment de les instal·lacions, passant per la maçoneria o l’estanquitat dels sostres. Més enllà dels murs d’aquests centres, els agents duen a terme nombroses accions a

Les missions del Departament

Dia rere dia, el Departament es compromet a servir els habitants del territori dels Pirineus Orientals. Solidaritat Acompanyar tothom que ho necessiti Capdavanter de l’acció social, el Departament hi està present per recolzar les famílies, les persones grans, les persones discapacitades o en dificultat en nombrosos àmbits: allotjament, inserció professional, lluita contra les discriminacions... Joventut Al costat dels que creixen al País Català Des del naixement fins a l’entrada en l’edat adulta, passant per la petita infància i els escolars, el Departament té com a prioritat el benestar de les noves generacions. Ordenació del territori Construir l’avenir dels Pirineus Orientals El Departament prepara el territori del futur mitjançant la construcció d’infraestructures bàsiques com, per exemple, les carreteres, i la inversió en projectes estructurants. Desenvolupament del territori Treballar per un departament atractiu i dinàmic Mobilitzat per la creació de llocs de treball local, el Departament fomenta els sectors econòmics portadors d’activitat, especialment la logística, el turisme, el lleure i l’agricultura. Medi ambient Preservar les vostres condicions de vida Compromès amb el desenvolupament sostenible i gestor de 7 espais naturals, el Departament es mobilitza per protegir els recursos naturals com, per exemple, l’aigua o la diversitat. Seguretat Sempre protegint-vos Per tot arreu