Accueil  >  Découvrir le Département  >  Partir à la rencontre du Patrimoine Catalan  >  La Catalanité  >  L’Acció del Consell General

Outils utilisateur Diminuer la taille de la policeAugmenter la taille de la policeChanger le contraste Supprimer la personnalisation Imprimer Facebook

L’Acció del Consell General

L’Acció del Consell General

Accions fortes a nivell de la Catalanitat

Per tal de defensar la diversitat cultural que promou França, el Consell General dels Pirineus Orientals desenvolupa accions fortes a nivell de la Catalanitat.
La política departamental conduïda en aquest marc dóna major suport a l'ensenyament del català i al desenvolupament de manifestacions amb forta identitat catalana. La creació artística, la restauració i la valoració del patrimoni immobiliari, mobiliari i marítim fan part de les seues prioritats.
El desenvolupament de les relacions transforntereres fa part de cadascuna de les seues realitzacions.

El logotip

El Consell General ha recuperat en el seu logotip els colors sang i or de Catalunya. Les quatre barres de la bandera catalana són oficialment presents sobre el conjunt del territori i són el testimoniatge de l'especificitat catalana en el marc de la República Francesa.

L'ensenyament

imatge

 

El Consell General, amb pocs anys, ha sabut desenvolupar de manera forta la seva política a favor de l'ensenyament del català. El seu recolzament es tradueix per:
una ajuda directa a les escoles
una ajuda a les associacions per a l'aprenentatge del català per a adults vinculacions :
Amb els municipis per l'ensenyament del català des de la maternal fins al primari en medi rural.
Amb el CDDP per la realització d'eines pedagògiques adaptades a l'especificitat Nord Catalana.

Manifestacions

Manifestation de tradition populaire

 

Cada any el Consell General dedica un pressupost conseqüent pel manteniment i la valoració de les festes i tradicions populars com també els lligams intergeneracionals que poden afavorir la transmissió de la memòria col•lectiva. En aquest marc el Consell General ha donat prioritat a la preservació i la valoració del patrimoni musical tangible i intangible.

Creació - Difusió

Prieuré de Serrabona

 

Artistes i escriptors permeten a la identitat cultural catalana d'afirmar-se com elements constructius i dinàmics del seu desenvolupament. El Consell General recolza aquestes iniciatives afavorint l'emergència d'una cultura moderna oberta cap els altres.

Valoració del Patrimoni

Oeuvre restaurée

 

Departament capdavanter a França, als Pirineus Orientals es va crear un Centre Departamental de Conservació i de Restauració que té com objectiu la preservació del patrimoni mobiliari religiós i del patrimoni religiós (vegeu rúbrica cultura)

Relacions Transfrontereres

Palais des rois de Majorque

 

La proximitat geogràfica i cultural del Principat de Catalunya afavoreix la possibilitat de projectes comuns que el Consell General vol sostenir i desenvolupar. Cadascunes d'aquestes iniciatives s'inscriu en una dinàmica europea que afirma les especificitats del territori català.

 

Contact

Direction Patrimoine et Catalanité
Maison de la Catalanité, de la Culture et du Patrimoine
11 rue Bastion Saint Dominique
66000 Perpignan
Tel :  04 68 08 29 30

Infos utiles


Foments : Où apprendre à danser la Sardane ?

Liste des associations

Pyrénées Orientales : l'accent catalan de la république française
Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales


24, quai Sadi Carnot
66906 - Perpignan Cedex

Tél. 04 68 85 85 85
Nous contacter